EZS - Elektronické zabezpečovací systémy

    Zabezpečení objektu začíná od jeho venkovní ochrany (oplocení, infrazávory, mikrovlnné bariéry,…). Pokud se o zabezpečení domu rozhodujete ve fázi přípravy jeho stavby (což je ideální), doporučujeme systémy s drátovými rozvody mezi ústřednou, čidly a kódovou klávesnicí z důvodu nižších nároků na pravidelný servis. V objektech, kde není možné rozvody zasekat nebo provést v lištách, lze s výhodou použít bezdrátové zabezpečovací systémy. Důležité je zvážit, jak bude zajištěn výstup EZS v případě poplachu. Nejčastěji používané řešení je připojení alarmu na pult centralizované ochrany (PCO). Další možností je GSM alarm – zařízení posílá SMS na zvolená telefonní čísla. Nejméně vhodným řešením je siréna přímo na objektu. Navrhneme optimální řešení pro váš dům, byt, kancelář, sklad nebo jiné prostory. Rozpočet připravíme zdarma.